danh ngôn

Sự thiếu quả quyết là kẻ trộm cơ hội.

Indecision is the thief of opportunity.

Jim Rohn


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *