danh ngôn

Sự thật và tin tức là hai chuyện khác nhau.

Truth and news are not the same thing.

Katharine Graham


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *