danh ngôn

Hãy bẻ gãy mầm chuyên quyền ngay khi nó mới nảy mầm, đó là châm ngôn duy nhất có thể bảo tồn tự do của bất cứ dân tộc nào.

Nip the shoots of arbitrary power in the bud, is the only maxim which can ever preserve the liberties of any people.

John Quincy Adams


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *