danh ngôn

Lòng căm hận nhân lên lòng căm hận, bạo lực nhân lên bạo lực, sự cứng rắn tăng lên sự cứng rắn trong chuỗi thang cuốn đi xuống sự hủy diệt.

Hate multiplies hate, violence multiplies violence, and toughness multiplies toughness in a descending spiral of destruction.

Martin Luther King


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *