danh ngôn

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống thôi, nên hãy sống mà đừng quan tâm người khác có thể nghĩ gì.

You have only one life to live, so live it without worrying about what others may think.

Jeanne Phillips


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *