danh ngôn

Bởi tâm trí mạnh mẽ hơn cơ thể, những xấu xa mà tâm trí mắc phải cũng tồi tệ hơn những gì cơ thể mắc phải.

In so far as the mind is stronger than the body, so are the ills contracted by the mind more severe than those contracted by the body.

Marcus Tullius Cicero


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *