danh ngôn

Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.

Memories are hunting horns whose sound dies on the wind.

Guillaume Apollinaire


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *