danh ngôn

Ngã xuống không phải là thất bại. Thất bại đến khi bạn ở nguyên nơi mình ngã.

Falling down is not a failure. Failure comes when you stay where you have fallen.

Sokrates


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *