danh ngôn

Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn từ mà là ý nghĩa.

The language of friendship is not words but meanings.

Henry David Thoreau


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *