danh ngôn

Việc dùng ngôn từ sai lệch mời mọc ác quỷ vào tâm hồn.

The misuse of language induces evil in the soul.

Sokrates


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *