danh ngôn

Thử thách thật sự cho phẩm tính của con người là điều mà anh ta làm khi không có ai nhìn.

The true test of a man’s character is what he does when no one is watching.

John Wooden


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *