danh ngôn

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Lev Nikolayevich Tolstoy


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *