danh ngôn

Đừng bao giờ nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình. Không gì héo úa nhanh hơn nguyệt quế bị ngồi lên.

Never rest on your laurels. Nothing wilts faster than a laurel sat upon.

Mary Kay Ash


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *