danh ngôn

Tôi càng đi nhanh, tôi càng tụt lại sau.

The hurrier I go, the behinder I get.

Lewis Carroll


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *