danh ngôn

Môi trường của ta, thế giới mà ta đang sống và làm việc, là tấm gương phản chiếu những thái độ và kỳ vọng của ta.

Our environment, the world in which we live and work, is a mirror of our attitudes and expectations.

Earl Nightingale


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *