danh ngôn

Tiếng xấu thường dễ bị nhầm với danh vọng.

Notoriety is often mistaken for fame.

Aesop


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *