danh ngôn

Bạn không thể để thất bại định hình mình. Bạn phải để thất bại dạy mình.

You can’t let your failures define you. You have to let your failures teach you.

Barack Obama


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *