danh ngôn

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.

Helen Keller


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *