danh ngôn

Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.

Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

Jean-Jacques Rousseau


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *