danh ngôn

Việc đổ lỗi rất lãng phí thời gian. Cho dù bạn tìm thấy bao nhiêu lầm lỗi ở người khác, và dù bạn có trách móc anh ta tới bao nhiêu, điều đó cũng sẽ không thay đổi con người bạn.

Blame is a waste of time. No matter how much fault you find with another, and regardless of how much you blame him, it will not change you.

Jack Canfield


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *