danh ngôn

Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác.

Peace is the virtue of civilization. War is its crime.

Victor Hugo


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *