danh ngôn

Tất cả những người đáng giá đều có phần tự lập trong học vấn của mình.

All men who have turned out worth anything have had the chief hand in their own education.

Walter Scott


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *