danh ngôn

Rất dễ căm ghét thứ mình không thể có.

It is easy to despise what you cannot get.

Aesop


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *