danh ngôn

Một quyết định thực sự được đo lường bằng sự thật rằng bạn đã có hành động mới. Nếu không có hành động, bạn chưa thực sự quyết định.

A real decision is measured by the fact that you’ve taken a new action. If there’s no action, you haven’t truly decided.

Tony Robbins


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *