danh ngôn

Tôi càng già đi, tôi càng thực sự cảm thấy chút niềm vui tuổi ấu thơ là những niềm vui lớn nhất mà đời trao tặng.

The older I grow the more earnestly I feel that the few joys of childhood are the best that life has to give.

Ellen Glasgow


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *