danh ngôn

Các giác quan, những nhà thám hiểm thế giới, mở ra cánh cửa vào tri thức.

The senses, being the explorers of the world, open the way to knowledge.

Maria Montessori


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *