danh ngôn

Chiến thắng yêu cầu tài năng, lặp lại chiến thắng đòi hỏi chí khí.

Winning takes talent, to repeat takes character.

John Wooden


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *