danh ngôn

Làm thế nào không dính líu đến tình yêu là đã thực sự tìm được thiên đàng nơi hạ giới.

René Descartes


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *