danh ngôn

Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.

It is nothing to die. It is frightful not to live.

Victor Hugo


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *