danh ngôn

Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm.

Facts and truth really don’t have much to do with each other.

William Faulkner


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *