danh ngôn

Những trí tuệ giới hạn chỉ nhận ra giới hạn ở người khác.

Limited minds can recognize limitations only in others.

Jack London


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *