danh ngôn

Sự dũng cảm là của nỗi sợ. Người không biết sợ sẽ không thể can đảm [Anh ta cũng là kẻ ngu xuẩn].

Courage is the complement of fear. A man who is fearless cannot be courageous [He is also a fool].

Robert A. Heinlein


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *