danh ngôn

Càng nhiều luật lệ, càng ít công lý.

The more laws, the less justice.

Marcus Tullius Cicero


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *