danh ngôn

Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.

When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.

Jean-Jacques Rousseau


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *