danh ngôn

Những đội ngũ tốt kết hợp tinh thần đội ngũ vào văn hóa của mình, tạo ra những khối gạch cho sự thành công.

Good teams incorporate teamwork into their culture, creating the building blocks for success.

Ted Sundquist


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *