danh ngôn

Phương hướng của bạn quan trọng hơn tốc độ.

Your direction is more important than your speed.

Richard L. Evans


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *