danh ngôn

Không nghĩa vụ nào khẩn cấp hơn việc bày tỏ lòng biết hơn.

James Allen


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *