danh ngôn

Vị bác sĩ tốt nhất là người anh chạy tới nhờ và không thể tìm thấy.

The best doctor is the one you run to and can’t find.

Denis Diderot


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *