danh ngôn

Từ chối giải thưởng là một cách khác để chấp nhận nó ồn ào hơn bình thường.

To refuse awards is another way of accepting them with more noise than is normal.

Mark Twain


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *