danh ngôn

Làm người sưu tập sách là sự kết hợp những đặc điểm tồi tệ nhất của người nghiện và người bủn xỉn.

o be a book-collector is to combine the worst characteristics of a dope fiend with those of a miser.

Robertson Davies


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *