danh ngôn

Tính tự phụ là khoe mẽ về bản thân mình. Sự tự tin nghĩa là bạn tin rằng mình có thể làm xong việc.

Conceit is bragging about yourself. Confidence means you believe you can get the job done.

Johnny Unitas


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *