danh ngôn

Cũng giống như đôi mắt của ta cần ánh sáng để nhìn, trí tuệ ta cần ý tưởng để nhận thức.

Just as our eyes need light in order to see, our minds need ideas in order to conceive.

Napoleon Hill


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *