danh ngôn

Vận mệnh thiên vị người can đảm.

Terence


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *