danh ngôn

Người trở nên mạnh mẽ nhờ vượt qua trở ngại sở hữu thứ sức mạnh duy nhất có thể vượt qua nghịch cảnh.

One who gains strength by overcoming obstacles possesses the only strength which can overcome adversity.

Albert Schweitzer


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *