danh ngôn

Không gì mà con người gắt gao níu giữ nhiều hơn là đặc quyền của giai cấp.

There is nothing to which men cling more tenaciously than the privileges of class.

Leonard Woolf


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *