danh ngôn

Nếu bạn cần thuyết phục một người rằng anh ta sai, hãy làm đúng. Con người tin vào những gì mắt thấy.

If you would convince a man that he does wrong, do right. Men will believe what they see.

Henry David Thoreau


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *