danh ngôn

Thằng ngốc tự cho mình là thông minh, còn người thông minh biết mình là thằng ngốc.

William Shakespeare


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *