danh ngôn

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin và phát triển nhờ khoa học.

Henri Frédéric Amiel


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *