danh ngôn

Lời đồn đại là thứ mà không ai bảo thích, nhưng ai cũng lại hưởng thụ.

Gossip is what no one claims to like, but everybody enjoys.

Joseph Conrad


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *