danh ngôn

Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn sẽ sống trong khốn khổ nếu bạn tin tưởng không đủ.

You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you don’t trust enough.

Frank Crane


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *